D. 2 c Lilla Ulunda - Snålås

Snålås finns kvar på karta 1877 som ett boningshus

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Namnet Snålås kommer från karttexter inför Laga skiftet 1837 samt från fornsök, där man förlagt en stensättning just hit med det namnet, vilken troligen istället är grunden för den backstuga som har legat här.

En backstuga har troligen haft 'inhyses på Ulunda' som boende och huset redovisas inte separat i Hfl. Huset har legat på det tidiga 'Lilla Ulundas' mark.

1794 års karta visar här en gammal lycka som kallas Qvarnalyckan Nr 91 med 2 byggnader - boninghus & ladugård

Ulunda by 1794 - tilldelning - Kartan vänd med norr rakt upp! Ulunda by 1794 - tilldelning - Kartan vänd med norr rakt upp!

Nr 91 = Qvarnalyckan (troligen för att den sträcker sig ner mot Hospicekvarnedens område (Bille kvarn)
Nr 95: = L = Wallgrens intäkt som behålles till största delen av Hospitalsqvarnen
                  (Ulunda får ett litet streckat hörn!)
Nr 96: = Lundbergstorpet under Ulunda - idag Wassängen
Nr 97: = Smedsgårdens Ryttaretorp

På allmänningen i norr finns också Fjellet/Fjället t v om Smedsgårdens Ryttaretorp - lite förvirrande är att hela detta område vid allmänningen ofta kallades för Fjället.

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

På fornsökskartan beskrivs ett fornminne R väster om Ullshov som en fornminnesliknande/övrig kulturhistorisk lämning;
"Stensättningsliknande lämning, oregelbunden, 9x5 m (90-290cg) och 0,5 m h. I ytan sand med enstaka stenar 0,1-0,3 m st. I kantenstenar intill 1,2 m st. I ytan 3 gropar 1-1,5 m diam (potatisgropar?). Beväxt med ett tiotal granar och torra enbuskar. N om lämningen gammal odling (1700-tal?). Troligen naturlig sandrygg med potatisgropar."

Enligt 1877 års karta låg här ett hus omgivet av mindre område öppen odlingsmark.

Idag finns området utmärkt genom att vid avverkning ca 3 meter höga stubbar lämnats för att markera den fornminnesförklarade lämningen.