D. 1 c Stora Ulunda - Glahall - Prästbacken

Glahall -> Prästbackens förpantningslägenhet -> Prästbacken 1:1, med adress Varnhem Prästbacken

Prästbacken förpantning Prästbacken förpantning


Texttolkning;
På begäran af Petter Blomqvist under 3/8-dels mantal Ulunda, i Skarke socken af Walle härad, får jag härmedelst intyga att den förpantingslägenhet, som af honom derstädes innehafves, hvilken den 11 Maj 1850 af gårdsägaren Nils Magnus Nilsson försåldes till Anders Ullberg, hvarefter den, genom särskilde köp, den 7:e November 1862 och den 1ste Februari 1868 övergått till olika egare och sist den 23 mars 1871 af L. Westerdahl försåldes till förenämnde Blomqvist enligt mig försedda och fastställda handlingar, karta med beskrifvning öfwer3/8-dels mtl Ulunda upprättade vid Laga skifte år 1837 af Th. Ljunggren, och efter den utvisning deraf som genom Petter Blomqvist i markerna skett, i gamla måttet innehåller en areal af tre tunnland, tjugoett och fem tiondels kappland (3 tunnland, 21.5  Kappland ) motsvarande efter laga skiftets egograderingen en uppskattnings - summa af tjugotre och trehundrade sjuttioåtta tiondels kappland (23, 378 Kappland). ........

1850 såldes alltså Prästbacken som förpantingslägenhet av ägaren till Lilla Ulunda -  Nils Magnus Nilsson, född i Malmbeck 1814-10-07, som blev ny ägare av Lilla Ulunda 1849.

1871 sålt av förpantningsägaren L. Westerdahl till Petter Blomqvist.

Avsöndrat från 3/8 mtl Ulunda 2 1873-03-01, då som 3 tunnland, 21 kappland, med fastebrev den 12 november 1874 till Peter Blomqvist.

Idag totalt 1 8126 kvm. Nybyggnad 1909.