D. 1 e Stora Ulunda - Snålås - Gatan

Snålås finns kvar på karta 1877 som ett boningshus

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Namnet Snålås kommer från karttexter inför Laga skiftet 1837 samt från fornsök, där man förlagt en kulturlämning just hit med det namnet, vilken troligen istället är grunden för den backstuga, tidigare en odlad lycka med hus och ladugård - Qvarnelyckan -  som har legat här.

I husförhörslängdenra kallas boplatsen för Gatan - namnat efter den fägata som går från landsvägen upp till berget - idag Ulunda gata. Huset har legat på det tidiga 'Lilla Ulundas' mark, men skrivs senare under Ulunda 1, dvs Stora Ulunda.

1794 års karta visar här en gammal lycka som kallas Qvarnalyckan Nr 91 med 2 byggnader - boninghus & ladugård

Ulunda by 1794 - tilldelning - Kartan vänd med norr rakt upp! Ulunda by 1794 - tilldelning - Kartan vänd med norr rakt upp!

Nr 91 = Qvarnalyckan (troligen för att den sträcker sig ner mot Hospicekvarnens område (Bille kvarn).

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

På fornsökskartan beskrivs ett fornminne R väster om Ullshov (den större samlingen byggnader t h om namnet Snålås) som en fornminnesliknande/övrig kulturhistorisk lämning;
"Stensättningsliknande lämning, oregelbunden, 9x5 m (90-290cg) och 0,5 m h. I ytan sand med enstaka stenar 0,1-0,3 m st. I kantenstenar intill 1,2 m st. I ytan 3 gropar 1-1,5 m diam (potatisgropar?). Beväxt med ett tiotal granar och torra enbuskar. N om lämningen gammal odling (1700-tal?). Troligen naturlig sandrygg med potatisgropar."

Enligt 1877 års karta låg här ett hus omgivet av mindre område öppen odlingsmark norröver.

Idag (2019) finns området utmärkt genom att vid avverkning ca 3 meter höga stubbar lämnats för att markera den fornminnesförklarade lämningen, där också nägra stenar i grundläggningen kan ses.

Boende på Gatan enligt kyrkböckerna