A. 14 Fiskaregården

1804 - Klosters by under 1700-talet

Fiskaregårdens placering i 1700-talets Klostrets by var utmed landsvägen mellan Skara - Skövde nära bron över Bybäcken. Fiskaregårdens ägor är utmärkta med littera I. och är spridda som på karta nedan!

1803 - Fiskaregårdens alla ägor i 1700-talets Klosters by

1804 - Fiskaregårdens byggnader under 1700-talet

Fiskaregården låg lite som på en ö i vägen - vägen gick runt ladugårdstomten. Hustotmten låg på Kusagärdet vid littera 92 mitt för ladugården.

1804 - Fiskaregården Littera I. på kartan - beskrivande text

1804 skriver man;
Fiskaregården, 1/4 mantal förmedlat från helt, Krono Skatte, äges af Sven Jönsson
Hustomten m,m - 9 1/2 Kappland
92 Hustomtutrymme af Kusagjärdets åker, 6 Kappland -. 1, ._ 1.000

1844 - Fiskaregårdens byggnader 40 år senare

40 år senare hade Fiskaregården byggt sig en rejäl mangårdsbyggnad i 'trekanten' mellan vägarna/fägatorna på littera 737.